Røros 18/6-18: Brudd i tjenestene Infonett Røros leverer på Røros - Infonett Røros

Driftsmeldinger


Under vil du få opp en liste over aktuelle driftsmeldinger dersom vi planlegger arbeid som vil påvirke våre tjenester, og også om vi skulle få uforutsette driftsproblemer.

Hvis du ikke ser noe er vår driftssituasjon i utgangspunktet stabil.

Vår underleverandør må gjøre en nødvendig software oppgradering. Ifbm kan det oppleves brudd i tjenestene vi leverer i Røros.

Arbeid som skal utføres : Software oppgradering

Arbeidets start: 18.06.2018 03:00:00

Arbeidets slutt: 18.06.2018 06:00:00

Estimert nedetid : 30-60 minutter i perioden

Vi beklager ulempene dette medfører.